apiplūsti

apiplūsti
apiplū́sti 1. intr. užtvinti: Apiplū́s pievos vandeniu, kaip užtvenks upę Varn. Visi daržai apiplū́do vandenimi J. 2. tr. užlieti, užtvindyti: Plačius, lygius laukus... Sidabra pavasarį ..., išeidama iš savo kraštų, kone visus apiplū́sta BM177(Jnš). 3. tr. apspisti, apnikti, užplūsti: Apiplū́do tą kraštą visoki parėjūnai Skr. 4. (plg. l. opływać) intr. SD228 gausiai turėti, pertekti: Visomis malonėmis apiplū́sta DP626. Svieto mylėtojai ... sakos apiplūstą visu geru SPII100. 4. tr. Š apkeikti.
◊ ãšaromis apsiplū́sti Grž graudžiai pravirkti.
píenu ir medumì apiplū́sti (plg. l. płynąć mlekiem i miodem) kng., bažn. būti turtingam (apie šalį, žemę): Išvesiu jus ... žemėn, apiplūstančion pienu ir medumi Ch2Moz3,17.
\ plūsti; antplūsti; apiplūsti; atplūsti; įplūsti; išplūsti; nuplūsti; paplūsti; parplūsti; perplūsti; priplūsti; razplūsti; suplūsti; užplūsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • antplūsti — (ž.) intr. 1. užsilieti, užbėgti: Ančplūs [v]anduo, i nūmirks viskas Užv. Ant ledo vanduo antplūdęs bus antrūgos J. 2. daugeliui kartu ateiti, atvykti, užplūsti: Iš kur tų pjovėjų teip antplūdo? KlvrŽ. Žvėdai iš Kuršo į Žemaičius antplūdusys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūdimas — apiplūdìmas sm. (2); Sut → apiplūsti 1. plūdimas; antplūdimas; apiplūdimas; atplūdimas; įplūdimas; išplūdimas; nuplūdimas; paplūdimas; parplūdimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apiplūdyti — 1 apiplūdyti caus. apiplūsti 1: Reikėjo visas pelkes apiplūdyti Brs. plūdyti; apiplūdyti; išplūdyti; užplūdyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkeikti — tr. piktais žodžiais išvadinti, apiplūsti: Apibarė, apkeikė Alk. Kur mane sykį apkeikė, aš ten daugiau neperku Alk. Aš, kai užsiuntu, tai apkeikiu juos visus Skr. | refl.: Juk čia jau nebebuvo broliai ir seserys, o svetimi, kurie ir apsikeikdavo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkolioti — ×apkõlioti tr. Š, apkolioti Š kiek apiplūsti, apibarti. kolioti; apkolioti; atkolioti; įkolioti; iškolioti; pakolioti; sukolioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aplojoti — 1 ×aplõjoti tr. apiplūsti, išplūsti: Policija, aplõjojusi Jonelį, išejo BM253. Jo negalima aplojot, gausi baudą Krm. | refl.: Kad ir piktą žodį pasisakom, kartais net apsilõjojam, bet pereina, ir vėl geruoju Jž. lojoti; aplojoti; atlojoti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsklisti — 1 apsklìsti intr. 1. gausiai prisirinkti: Apsklìdo žmonių visi pašaliai Šts. [Bitės] apsklìdo visur pilnai LKT99(Užv). 2. Š, Grd apiplūsti: Jisai apsklìdo kraujais Nmk. Žemė buvo apsklidusi vandenimis I. ║ pasidaryti apsiaustam: Šie žmonys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsklįsti — apsklį̃sti 1. intr., tr. K, KI183, BzF171, Rtr aptekėti, apiplūsti: Keli kiemai su vandenim apsklindę yr TP1880,33. Ir gyvasties vanduo metas į metą daugiaus apsklindo žemę Ns1860,1. Visą sausą žemę iš visų šalių apsklindęsis vanduo yra vadinamas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apskysti — 1. intr., tr. Rtr gausiai prisirinkti, užplūsti: Vei, ganyklos apskydusios nū krokančios, kruknojančios bandos MitI72(Klp). Apskydo kiaulių visi pašaliai Plng. Velniai apskydo visus kapus Šts. 2. intr. apiplūsti, aptekti kuo: Išblyškęs, visas su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atplūsti — intr. 1. Š atitekėti, atbanguoti: Vilnys atplūsta rš. 2. ateiti, atklysti: Atplūdę buvo cigonai Sg. Aš esu atplūdęs (ne vietinis), čia esu jau keturiasdešimt metų Btg. | prk.: Atplūdo kitos mintys Vd. Reiškėsi naujosios srovės, atplūdusios su… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”